Kontaktinformation
Kontakt
Västanfors Västervåla församling
Box 2012
737 02 Fagersta
Visa på karta

Tel: 0223-434 00
Fax: 0223-434 67

Skicka e-post till församlingen

Besöksadress: Lindgården,
Kyrkvägen 7

Öppettider expedition: Vardagar kl 8-12
och kl 13-16.

Lokalbokning Lindgården: tel 0223-434 07 epost

Brukskyrkans kafé:
Västmannavägen 10
Öppet vardagar kl 10-16. Tel: 0223-434 64

Västanfors kyrka är öppen vardagar kl 8-15 samt dagtid på helger.

I en krissituation

 

Förtroendevalda
Personal
Evenemangskalender

Checklista

Anhörigas ansvar: Praktiska förberedelser och samordning

Praktiska förberedelser och samordning som anhöriga själva ansvarar för. Tjänsterna kan också köpas från begravningsbyrå.

 • Kontakt med församlingen (präst, kyrkomusiker, kyrkogårdsexpeditionen)
 • Anmälan till skattemyndighet (för nödvändiga intyg bl.a. kremerings- och gravsättningsintyg)
 • Kista och urna
 • Svepning och att placera kroppen i kistan
 • Transport från hem/sjukhus till lokal för förvaring (exempelvis kyrka, kapell, krematorium)
 • Grav och gravsten
 • Annons
 • Blommor
 • Musik
 • Program
 • Värdskap vid begravningen
 • Minnestund efter akten
 • Tackkort

Svenska kyrkans ansvar: I samband med begravningsgudstjänsten

Det som utförs av präst, och diakon, musiker, kyrkvaktmästare m.fl. Medlemmar i Svenska kyrkan betalar via kyrkoavgiften för detta:

 • Kontakt med sorgehuset
 • Tacksägelse i samband med gudstjänst
 • Samtal med anhöriga inför begravningstalet
 • Information om och planering av begravningsgudstjänsten
 • Begravningsgudstjänsten
 • Processionsbärning då begravningsgudstjänsten avslutas ute på kyrkogården (bärning av kistan, lyft och sänkning av kistan i graven)
   

Dessutom kan präst/diakon hjälpa till med:

 • Utsjungning - andakt vid öppen kista
 • Visning
 • Råd kring barns deltagande
 • Utformning av annons
 • Närvaro vid minnestund
 • Efter begravningen: Samtal bl.a. i sorgegrupp/”Leva-vidare” grupp

Svenska kyrkans/begravningshuvudmannens ansvar: Krematorium och kyrkogården

Det som utförs av kyrkogårdsförvaltningen och kyrkvaktmästare m.fl. Alla som är folkbokförda i Sverige betalar via begravningsavgiften för detta:

 • Lokal för förvaring och visning av stoftet
 • Lokal för begravningsceremoni
 • Transport från lokal för förvaring till begravningsceremoni, krematorium och begravningsplats
 • Kremering
 • Förvaring av aska (max. 1 år)
 • Gravplats
 • Gravsättning inkl. gravöppning, återfyllande och iordningsställande av öppnad grav

Vad får anhöriga göra själva?

 • Ordna med svepning/klädsel av den döde
 • Använda eget bårtäcke, dekorera kistan, placera ut blommor och kransar
 • Transportera och bära kistan
 • Hjälpa till i kyrka och kapell
 • Ta med ”egen” jord till mullpåkastning vid begravningsgudstjänst

Detta får anhöriga också göra själva - men kontakta först församlingen eller kyrkogårdsförvaltningen:

 • Tillverka och välja kista och urna (de måste uppfylla vissa krav)
 • Lägga saker i kistan eller urnan
 • Välja musik och sång, musiker och sångare
 • Spela själv i kyrka eller kapell
 • Gravsätta, själv sänka kistan eller urnan. Vill man strö askan i hav eller i natur krävs tillstånd av länsstyrelsen
 • Tillverka och välja gravsten, gravanordning

Detta får anhöriga inte göra själva:

 • Öppna grav på allmän begravningsplats
 • Gravsätta i familjegrav utan tillstånd från gravrättsinnehavaren
 • Kremera
 • Själv gräva ner, närvara eller strö askan i minneslunden
 • Flytta kista eller urna efter gravsättning mellan gravplatser eller en urna från grav till minneslund.

Begravningslagen

Begravningar regleras juridiskt i begravningslagen. I lagen står det: ”En begravningsplats ska hållas i ordnat och värdigt skick och den helgd som tillkommer de dödas vilorum ska alltid iakttas”. (2 kap 12 §)
Det står också:
”Graven får inte öppnas på ett sådant sätt att stoft eller aska skadas” (2 kap 13 §)
”Upplåtaren får vägra gravsättning inom gravplatsen om gravsättningen står i strid med pietetens krav” (7 kap 24 §)

En ändring i begravningslagen trädde i kraft den 1 maj 2012. Ändringen gäller 5 kap 10 § och innebär att en avliden person ska gravsättas eller kremeras snarast möjligt och senast en månad efter dödsfallet.

Läs mer om begravningslagen.

 


Källor: Kyrkoordningen
Begravningslagen 1990:1144
Om begravning. Begravningsavgift - vad är det? Svenska kyrkans församlingsförbund, maj 2002.

Relaterade artiklar