Kontaktinformation
Kontakt
Västanfors Västervåla församling
Box 2012
737 02 Fagersta
Visa på karta

Tel: 0223-434 00
Fax: 0223-434 67

Skicka e-post till församlingen

Besöksadress: Lindgården,
Kyrkvägen 7

Öppettider expedition: Vardagar kl 8-12
och kl 13-16.

Lokalbokning Lindgården: tel 0223-434 07 epost

Brukskyrkans kafé:
Västmannavägen 10
Öppet vardagar kl 10-16. Tel: 0223-434 64

Västanfors kyrka är öppen vardagar kl 8-15 samt dagtid på helger.

I en krissituation

 

Förtroendevalda
Personal
Evenemangskalender

Kyrkopolitik

 

Under innevarande mandatperiod som pågår från den 1 januari 2018 till den 31 december 2021 har POSK (Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan) 16 av 25 mandat, Socialdemokraterna 7 mandat och Sverigedemokraterna 2 mandat i kyrkofullmäktige i Västanfors Västervåla församling. 

I kyrkovalet, som hålls var fjärde år, väljs ledamöter till församlingens beslutande organ. De förtroendevalda bestämmer mål och riktning för församlingens verksamhet. Hur arbetet ska bedrivas i praktiken är de anställdas ansvar. Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ och Kyrkorådet fungerar som församlingens styrelse.

Klicka på länken nedan för att se namnen på alla våra förtreondevalda.

Lista förtroendevalda

Verksamhetskommittéer

För den breda verksamhet som bedrivs inom Västanfors Västervåla församling krävs goda garantier för demokratisk insyn och delaktighet. Det är nödvändigt med ett aktivt engagemang från förtroendevalda och enkla former för dialog med personal i församlingen. Därför finns verksamhetskommittéer som består av förtroendevalda och ansvarig tjänsteman, som sammankallar kommittén minst en gång per termin. De förtroendevalda väljer vilken eller vilka kommittéer de vill delta i. Verksamhetskommittéerna har inga beslutsbefogenheter, men diskuterar målfrågor och följer upp att församlingens verksamhet bedrivs i enlighet med de beslut som fattats av kyrkofullmäktige och kyrkoråd. Minnesanteckningar skrivs och förtroendevalda rapporterar till kyrkorådet. På uppdrag av kyrkorådet kan verksamhetskommittéer besvara remisser som inkommit till församlingen. Följande fyra verksamhetskommittéer är aktuella:


Gudstjänst och musik

Sammankallande tjänsteman: Henrik Rydberg

Förtroendevalda:
Heather Alenius
Gun Alingsjö Bäck
Birgitta Jubell
Anders Linger
Sinikka Pesonen
Gunilla Sundberg


Barn/Unga/Öppen verksamhet

Sammankallande tjänsteman: Anna-Lena Karlström, ansvarig för den öppna barnverksamheten och rektor för förskolorna.

Förtroendevalda:
Heather Alenius
Carina Dorg
Petronella Hjertqvist
Birgitta Jubell
Anders Linger
Marjatta Nurmi


Kyrkogård och fastigheter

Sammankallande tjänstemän: Benny Arnqvist, kyrkogårds- och krematoriechef. Jonas Högberg, fastighetsansvarig.

Förtroendevalda:
Tommy Dorg
Birgitta Jubell
Anders Linger
Tom Selnes


Övergripande och strategiska frågor

Sammankallande tjänsteman: Henrik Rydberg, kyrkoherde.

Förtroendevalda:
Gun Alingsjö Bäck
Lena Eldståhl
Jonas Karlsson
Maria Liljeqvist
Anders Linger
Tom Selnes

Relaterade artiklar