Kontaktinformation
Kontakt
Västanfors Västervåla församling
Box 2012
737 02 Fagersta
Visa på karta

Tel: 0223-434 00
Fax: 0223-434 67

Skicka e-post till församlingen

Besöksadress: Lindgården,
Kyrkvägen 7

Öppettider expedition: Vardagar kl 8-12
och kl 13-16.

Lokalbokning Lindgården: tel 0223-434 07 epost

Brukskyrkans kafé:
Västmannavägen 10
Öppet vardagar kl 10-16. Tel: 0223-434 64

Västanfors kyrka är öppen vardagar kl 8-15 samt dagtid på helger.

I en krissituation

 

Förtroendevalda
Personal
Evenemangskalender

Hur används kyrkoavgiften?

Den som är medlem i Svenska kyrkan betalar kyrkoavgift. I Västanfors Västervåla församling används kyrkoavgiften till verksamhet för både barn och vuxna. Även den som inte är medlem betalar begravningsavgift som bekostar skötseln av våra kyrkogårdar. Lindgårdsskolan drivs med hjälp av skolpeng från respektive elevs hemkommun.

Den verksamhet som drivs i bolagsform bekostas inte av kyrkoavgiften utan har andra intäkter genom att företag och privatpersoner köper tjänster från församlingens bolag.

Här är några exempel på verksamheter som du som församlingsbo bidrar till genom kyrkoavgiften:

 • Gudstjänster i våra kyrkor och på andra platser
 • Vigslar, dop och begravningar
 • Barnverksamhet och öppen förskola
 • Körer för barn och vuxna
 • Konfirmationsundervisning
 • Konserter och musikgudstjänster
 • Samtalsgrupper
 • Träffpunkter för daglediga
 • Enskilda stödsamtal
 • Församlingstidning och andra informationskanaler
 • Internationellt arbete (insamlingar till ACT Svenska kyrkan)
 • Sjukhuskyrkan och andakter på äldreboenden

Ladda ned blankett för inträde i Svenska kyrkan

För mer information om församlingens ekonomi se vår årsredovisning:

Ladda ned årsredovisningen 2022 i PDF-format

Ladda ned årsredovisningen 2021 i PDF-format

Ladda ned årsredovisningen 2020 i PDF-format

Ladda ned årsredovisningen 2019 i PDF-format

Ladda ned årsredovisningen 2018 i PDF-format

Ladda ned årsredovisningen 2017 i PDF-format

Ladda ned årsredovisningen 2016 i PDF-format

Ladda ned årsredovisningen 2015 i PDF-format

Ladda ned årsredovisningen 2014 i PDF-format

Ladda ned årsredovisningen 2013 i PDF-format

Ladda ned årsredovisningen 2012 i PDF-format

Ladda ned årsredovisningen 2011 i PDF-format

Ladda ner årsredovisningen 2010 i PDF format

Ladda ner årsredovisningen 2009 i PDF format

Ladda ner årsredovisningen 2008 i PDF format

Ladda ner årsredovisningen 2007 i PDF format

Relaterade artiklar