Kontaktinformation
Kontakt
Västanfors Västervåla församling
Box 2012
737 02 Fagersta
Visa på karta

Tel: 0223-434 00
Fax: 0223-434 67

Skicka e-post till församlingen

Besöksadress: Lindgården,
Kyrkvägen 7

Öppettider expedition: Vardagar kl 8-12
och kl 13-16.

Lokalbokning Lindgården: tel 0223-434 07 epost

Brukskyrkans kafé:
Västmannavägen 10
Öppet vardagar kl 10-16. Tel: 0223-434 64

Västanfors kyrka är öppen vardagar kl 8-15 samt dagtid på helger.

I en krissituation

 

Förtroendevalda
Personal
Evenemangskalender

Viktiga årtal i Västanfors Västervåla församlings historia

Västervåla kyrka
Den första kyrkan byggdes i trä troligen redan på 1400-talet. Kyrkan som vi känner den till utseendet i dag invigdes av biskop Gottfried Billing 1893. Tornet uppfördes 1794, och långhuset 1893. Kyrkklockorna är från den gamla kyrkan. Den senaste restaureringen blev klar 1990.

Västervåla sockenstuga byggdes 1936.

Sockenstugan i Västanfors förvärvades av församlingen från Fagersta kommun 2015.

Västanfors församling
Västanfors församling hörde under medeltiden till Norbergs församling och redan på 1300-talet omnämns ett kapell i Brandbo, där präster från Norberg förrättade gudstjänst var tredje söndag. Fortfarande finns en medeltida kalk i förgylld malm från det gamla kapellet i Brandbo bevarad. En träkyrka belägen på ungefär samma plats som den nuvarande kyrkan byggdes 1642, och Västanfors blev en kapellförsamling under Norberg.

Västanfors kyrka
Västanfors kyrka byggdes 1824-1827. År 1830 invigdes kyrkan och Västanfors hade blivit en egen församling. Den senaste restaureringen gjordes 1987-1988.

Brukskyrkan
Byggnaden uppfördes som sjukhus 1914, och användes som kyrka 1945-1976. Brukskyrkan återinvigdes 1993 av biskop Claes-Bertil Ytterberg.

Församlingshem i Västanfors (det gamla) byggdes 1912 och renoverades 1942. Det gamla församlingshemmet var rivet när församlingshemmet Lindgården invigdes 1977. Den 16 mars 2013 brann Lindgården. Efter återuppbyggnaden kunde församlingsexpedition, kök och övrig verksamhet flytta tillbaka till Lindgården, som återinvigdes den 11 oktober 2015.

Kyrkogården
Skogskyrkogården invigdes 1976 och nya kyrkogården 1993.

Krematoriet
Västanfors krematorium uppfördes 1935 och var Sveriges första landsortskrematorium, och det första krematoriet i Västerås stift. Ursprunget till krematoriebyggnaden var ett begravningskapell uppfört 1906. En större renovering av krematoriet och begravningskapellet gjordes 1967, då det återinvigdes av biskop Sven Silén. En ny krematorieugn med bättre rening och större kapacitet togs i bruk 2006. 2013 installerades ytterligare en ny reningsanläggning i krematoriet efter beslut från Länsstyrelsen.

1962 bildade Västanfors och Västervåla församlingar tillsammans ett pastorat med en komminister i Västervåla.

1967 utökades samarbetet till att gälla även ekonomin, och Västanfors-Västervåla kyrkliga samfällighet bildades.

2006 gick Västanfors och Västervåla församlingar samman till en församling med gemensamt kyrkoråd och kyrkofullmäktige.

Kyrkan skildes från staten år 2000, vilket bland annat öppnade möjligheter för Svenska kyrkans församlingar att driva nya verksamheter - även i bolagsform.

Lindgårdsskolan
startade 2002 med årskurserna F-6 (förskoleklass till och med år 6). 2008 byggdes det nya huset Bergsvillan på Klockarberget för mellanstadiets elever. Hösten 2009 öppnade även Lindgårdsskolans högstadium med år 7-9.

Förskolan Linden
öppnade med en avdelning 2003 och utökades med ytterligare en avdelning år 2007. Två nya avdelningar öppnade i oktober 2016 i paviljongen på Lindens gård.

Malingsbo Rehabcenter
som är ett behandlingshem för personer i arbetslivet med beroendeproblematik, startade sin verksamhet 2001. Under 2014 utökades verksamheten med öppenvårdsbehandling i Örebro, som sedan avvecklades under 2022. I november 2019 flyttade heldygnsvården till Tolvsbo bergsmansgård och namnet byttes till Malingsbo Tolvsbo Rehabcenter.

Kyrkans Begravningsbyrå startade 2005 och finns idag på ett femtontal orter.

Kyrkans Allmänna Juridiska Byrå
registrerades 2008 som en bifirma till Kyrkans Begravningsbyrå. Efter en namnändring 2019 heter bifirman Kyrkans Juridiska Byrå.

Kyrkans Vård och Omsorg i Sverige AB
bildades redan 2003 och ombildades 2007. Bolaget omfattar en stor del av koncernens utvecklingsarbete inom diakonins område. Inom dotterbolaget Kyrkans Vård och Omsorg i Sverige AB finns sedan 2022 "Fagersta vårdcentral" registrerat som särskilt företagsnamn: (se organisationsskiss)

Svenska Kyrkan i Fagersta AB
registrerades 2007. Moderbolaget Svenska Kyrkan i Fagersta AB ska endast äga och förvalta värdepapper i dotterbolagen och har inga anställda. Bolaget är helägt av Västanfors Västervåla församling.

Kyrkans Trygghetsteknik startade 2008
Firman säljer trygghetslarm och andra trygghetslösningar till industrin och till privatpersoner. Kyrkans Trygghetsteknik har funnits som en egen resultatenhet sedan januari 2008, men har sedan 2003 arbetat med olika slags vård- och omsorgslösningar för både kommuner, företag och privatpersoner. Kyrkans Trygghetsteknik har just nu ingen verksamhet.

Förskolan Västanvinden i Västerås startade 2008, och verksamheten ligger sedan 2022 i det nya bolaget Förskolan Västanvinden i Västerås AB. 

Västerskolan i Västerås startade 2009 med årskurserna 6-9. Skolan stängdes i december 2011 på grund av bristande elevunderlag till följd av lokalbrist.

Lindhallen byggdes på Kyrkvägen i Fagersta 2020. Sporthallen byggdes av församlingen eftersom friskolan Lindgårdsskolan behövde en idrottshall och fler undervisningslokaler. I Lindhallen finns utöver själva idrottshallen även några klassrum med grupprum och lokaler för hemkunskapsundervisning med tillhörande kafélokal. Hallen kan också hyras ut till föreningar och privatpersoner.

Fagersta Stadshotell I augusti 2023 tog församlingen över Fagersta Brukshotell, som bytte namn till Fagersta Stadshotell och två nya bolag bildades; Fagersta Stadshotell för driften av verksamheten och Fagersta Hotellfastighet för ärenden som rör själva fastigheten. 

Fagersta Vårdcentral Svenska Kyrkan öppnade den 6 november 2024 på Centrumvägen 15 i Fagersta. Vårdcentralen huserar med tillfälligt bygglov i hyrda moduler, som även tidigare använts som vårdcentral.

Relaterade artiklar