Kontaktinformation
Kontakt
Västanfors Västervåla församling
Box 2012
737 02 Fagersta
Visa på karta

Tel: 0223-434 00
Fax: 0223-434 67

Skicka e-post till församlingen

Besöksadress: Lindgården,
Kyrkvägen 7

Öppettider expedition: Vardagar kl 8-12
och kl 13-16.

Lokalbokning Lindgården: tel 0223-434 07 epost

Brukskyrkans kafé:
Västmannavägen 10
Öppet vardagar kl 10-16. Tel: 0223-434 64

Västanfors kyrka är öppen vardagar kl 8-15 samt dagtid på helger.

I en krissituation

 

Förtroendevalda
Personal
Evenemangskalender

Konfirmation - Malingsbo/Tolvsbo

 

Föreningen Malingsbo herrgårds konfirmandlägergård ordnar varje sommar ett konfirmandläger. Från och med sommaren 2019 genomförs lägret på Tolvsbo bergsmansgård.

Varje sommar finns möjlighet för alla mellan 14 och 15 år att delta i konfirmationsläger, oavsett var i landet man bor. Utöver allt som konfirmationsundervisning innebär, erbjuder konfirmationslägret i Tolvsbo också en upplevelse utöver det vanliga inom musik och teater.

Ett läger med musik och teater

  På förmiddagarna deltar konfirmanderna i undervisning ledd av kunniga och engagerade prästkandidater och andra ledare. Diskussionerna präglas av stor respekt för och nyfikenhet på olika uttryck för tro och olika uppfattningar. De är utforskande och behandlar frågor om livsåskådning, känslor och samhälle, samtidigt som de ger en biblisk översikt och en ingång till vårt gemensamma kulturarv.

  Som ett komplement och en motvikt till undervisningen deltar konfirmanderna varje eftermiddag i dramaövningar. Dessa resulterar vid lägrets slut i ett kyrkospel. Dramaundervisningen liksom rollbesättningen ser till att var och en ska få känna sig trygg och uppskattad, samtidigt som man under lägrets gång ges utmaningar och möjlighet att växa.
  
  Därutöver är lägret ett fullfjädrat äventyr fullt av sångkvällar, temadagar, hajker och en rad fritidsaktiviteter. Vi månar också om fritiden som ett nödvändigt absolut i vardagen. Runt gården visar sig den svenska sommaren från sin allra bästa sida – skogar, sjöar och fält ligger precis runt knuten. Vid sämre väder lockar sago- och filmkvällar.
 
  Alla måltider lagas på gården i eget kök, och vi bakar allt bröd själva såväl som att sköta städning och underhåll av gården. Mellan konfirmander och ledare finns en glidande skala av äldre ungdomar – tidigare års konfirmander - som väljer att komma tillbaka och arbeta samtidigt som de utgör viktiga förebilder för och nya vänner till konfirmanderna.

  Varje söndag bullar vi upp ett ordentligt kyrkkaffe på gården, och till detta är föräldrar och andra anhöriga alltid mycket välkomna.

Vad gör församlingen?

Västanfors Västervåla församling samarbetar med föreningen bland annat genom att hålla med konfirmationspräst, handledning och administration.

Kostnader

Den totala kostnaden för lägret delas i två delar. Den ena kallas "clearing" och är ett utjämningssystem mellan församlingar i Svenska kyrkan. Konfirmandens hemförsamling står alltså för denna del (knappt halva totala kostnaden). Clearingen regleras direkt mellan respektive hemförsamling och Västanfors Västervåla församling. Detta är alltså ingenting som konfirmanden eller familjen behöver tänka på.

  För konfirmation av den typ som genomförs i Tolvsbo täcker inte clearingbeloppet den faktiska kostnaden för lägret. Därför betalar varje konfirmand också själv en avgift för lägret.

  OBS! Anmälan till konfirmandlägret i Tolvsbo görs direkt till föreningen Malingsbo Herrgårds konfirmandlägergård!

Kontaktperson för lägret är Ester Martinsson, ordförande för Malingsbo Konfirmationsläger tel 0721829755.

Mail till ordförande: ordf.malingsbokonfirmation@gmail.com

Vid allmäna frågor eller funderingar vänligen kontakta oss via: malingsbokonfirmation@gmail.com

Titta in på lägrets hemsida på Facebook

 

.

Relaterade artiklar