Kontaktinformation
Kontakt
Västanfors Västervåla församling
Box 2012
737 02 Fagersta
Visa på karta

Tel: 0223-434 00
Fax: 0223-434 67

Skicka e-post till församlingen

Besöksadress: Lindgården,
Kyrkvägen 7

Öppettider expedition: Vardagar kl 8-12
och kl 13-16.

Lokalbokning Lindgården: tel 0223-434 07 epost

Brukskyrkans kafé:
Västmannavägen 10
Öppet vardagar kl 10-16. Tel: 0223-434 64

Västanfors kyrka är öppen vardagar kl 8-15 samt dagtid på helger.

I en krissituation

 

Förtroendevalda
Personal
Evenemangskalender

Aktuellt på kyrkogården

2023 04 28

Nu påslaget på kyrkogårdarna

Nu är vattnet påslaget i tappkranarna på våra kyrkogårdar, så det går bra att ta vatten för att vattna på gravarna och till snittblommor.

2022 06 08
Sommarplanteringen på kyrkogården har börjat

Just nu pågår plantering på de gravar som har gravskötselavtal. Personalen på kyrkogården tar bort penséerna, som planterades i våras och fräser rabatterna för att plantera nya blommor. Planteringen av sommarblommor ska vara klar till midsommar.

2022 05 16
Krukor plockas bort från gravar på våren

Nu är det vår och då har personalen på kyrkogården plockat bort alla krukor på gravplatserna i Bönor och Rundlar. Krukorna finns att hämta innanför grindarna vid ekonomibyggnaden.

 

2022 05 03
Nu är vattnet igång på kyrkogårdarna

Nu är vattnet igång på våra kyrkogårdar både i Västanfors och Västervåla, så det går bra att ta vatten för att vattna blommor på gravarna och hämta vaser för snittblommor. 
Ännu återstår en del arbete med bassängerna innan de kan fyllas med vatten. 

 

2022 04 28
Inget vatten påslaget på kyrkogårdarna ännu

2022 04 28
Inget vatten påslaget på kyrkogårdarna ännu

Det är fortfarande tjäle i marken och därför är vattnet på våra kyrkogårdar inte påslaget ännu. Vid Skogskapellet finns en tappkran där det går bra att ta vatten för de som besöker gravar på kyrkogården i Västanfors. I Västervåla finns ingen tappkran så det kan det vara bra att själv ta med vatten om du vill vattna blommor på graven.

2021 11 04
Vattnet avstängt

Nu är vattnet avstängt för vintern i kranarna ute på kyrkogården. Vatten finns i kranen vid Skogskapellet.

2021 10 26
Säkring av gravstenar

Under försommaren genomfördes gravstenssäkring på kyrkogårdarna i Västanfors och Västervåla. De gravstenar som inte är säkra läggs nu omkull av personalen på kyrkogården.

Västanfors Västervåla församling har ansvar för att kontrollera att gravstenarna på kyrkogårdarna är säkert monterade. Det är gravrättsinnehavarens ansvar att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick, vilket även omfattar att gravstenen inte utgör något hot mot arbetsmiljön eller säkerheten på gravplatsen.

  Centrala gravvårdskommittén, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Sveriges lantbruksuniversitet har tagit fram nationella riktlinjer för vilken belastning en gravsten ska klara.

En sten som är 30 cm eller högre ska klara ett drag/tryckbelastning på 35 kg. En sten som inte klarar den belastningen riskerar att välta och skada personal, allmänhet och egendom. Dessutom finns risk att gravstenen går sönder om den faller. 

  Vi har nu kontrollerat gravstenarna med hjälp av en fjädervåg. De stenar som inte klarade belastningen på 35 kg och ännu inte har åtgärdats läggs nu omkull av personalen på kyrkogården. Berörda gravrättsinnnehavare har fått brev med information om detta. Kontakta kyrkogårdsexpeditionen tel 0223-434 50 om du har frågor kring detta eller om du har andra frågor om gravar och gravskötsel. 

2021 10 26
Information om gravlyktor

Många väljer att smycka graven med en gravlykta under vinterhalvåret. På de gravar som sköts av kyrkogårdens personal tas gravlyktor bort under maj månad, eftersom de är i vägen när personal planterar blommor och rensar rabatter på gravarna under sommaren. De borttagna gravlyktorna ställs undan innanför staketet ned mot kyrkogården (mellan de båda gröna byggnaderna mittemot den första parkeringen). Där är det öppet kl 7-16 på vardagar för den som vill komma och hämta sin lykta. Kontakta gärna kyrkogårdsexpeditionen tel 0223-434 50 om du har frågor.

 

2021 09 15
Fler gravplatser på gång

Just nu är det lite rörigt på kyrkogården i Västanfors. Vi håller på att färdigställa flera rundlar för att kunna erbjuda fler platser för skötselfria urngravar. Arbetet beräknas ta några veckor innan allt är klart och marken återställd.

2021 05 27
Vad innebär tjänsterna gravskötsel?

På kyrkogårdarna i Sverige finns olika alternativ för gravsättning och olika alternativ för hur graven sköts. Man kan välja att sköta graven själv eller betala för tjänsten. I Västanfors Västervåla församling gäller följande:

Grundskötsel innebär att kyrkogårdens personal klipper gräs på graven och trimmar runt gravstenen. Rätning av gravsten vid behov ingår också i grundskötsel. Det finns ingen rabatt vid graven när man valt alternativet grundskötsel, så man kan inte själv plantera blommor på graven men det går bra att smycka med snittblommor och ljus.

Skötsel med plantering innebär att kyrkogårdens personal klipper gräs på graven och trimmar runt gravstenen. Rätning av gravsten vid behov ingår också (samma som vi grundskötsel). Dessutom finns en rabatt på graven där kyrkogårdens personal planterar blommor två gånger om året.

1) Vårplantering med penséer görs före första maj.

2) Plantering av sommarblommor ska vara klar före midsommar.

Man kan välja att sköta graven själv och då betalar man inte någon avgift för gravskötsel, men man har ansvar för att graven är vårdad. Kyrkogårdens personal trimmar inte gräset runt grav och gravsten och därför behöver man själv klippa gräset där. Det går bra att göra med en medhavd sax.

Kontakta gärna kyrkogårdsexpeditionen tel 0223-434 50 om du har frågor om gravskötsel eller olika alternativ för gravsättning.

Grav med enbart grundskötsel Skötsel med plantering

 

 

2021 05 24
Säkring av gravstenar

Västanfors Västervåla församling är ansvarig för att kontrollera att gravstenarna på kyrkogårdarna är säkert monterade. Det är gravrättsinnehavarens ansvar att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick, vilket omfattar att gravstenen inte utgör något hot mot arbetsmiljön eller säkerheten på gravplatsen.

Centrala gravvårdskommittén, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Sveriges lantbruksuniversitet har tagit fram nationella riktlinjer för vilken belastning en gravsten ska klara. 

En sten som är 30 cm eller högre ska klara ett drag/tryckbelastning på 35 kg. En sten som inte klarar den belastningen riskerar att välta och skada personal, allmänhet och egendom. Dessutom finns risk för att gravstenen går sönder om den faller.

Vi kommer att kontrollera gravstenarna med hjälp av en fjädervåg. De stenar som inte klarar en belastning på 35 kg behöver säkras. 

 

2021 05 24

Stölder av blommor på gravar

Personalen på kyrkogården har uppmärksammat att planterade blommor har försvunnit från flera gravar med gravskötsel. Vi kontrollerar gravarna regelbundet, men hinner kanske inte se allt. Därför ber vi dig som besöker en grav på kyrkogården att vara uppmärksam och att höra av dig till kyrkogårdsexpeditionen tel 0223-434 50 om det saknas blommor på graven (gäller de gravar som har gravskötselavtal)

 

2020 10 20
Vattnet stängs av för vintern

Idag stängs vattnet i kranarna ute på kyrkogårdarna av inför vintern, eftersom det börjar bli minusgrader ute. 

2020 05 06
Information om gravlyktor

Många väljer att smycka graven med en gravlykta under vinterhalvåret. På de gravar som sköts av kyrkogårdens personal tas gravlyktor bort under maj månad, eftersom de är i vägen när personal planterar blommor och rensar rabatter på gravarna under sommaren. De borttagna gravlyktorna ställs undan innanför staketet ned mot kyrkogården (mellan de båda gröna byggnaderna mittemot den första parkeringen). Där är det öppet kl 7-16 på vardagar för den som vill komma och hämta sin lykta.

2020 04 08
Vattnet är påslaget på våra kyrkogårdar

Nu har vi slagit på vattnet i kranarna ute på våra kyrkogårdar i Västanfors och Västervåla. Även vattenkannor och vaser finns vid stationerna.

2019 10 18
Vi säljer gravlyktor och oljeljus
 

Inför allhelgonahelgen finns gravlyktor och oljeljus att köpa vid Skogskapellet och på Lindgården.
Gravlykta: 200 kr
Oljeljus: 15 kr

20190425
Vattnet på kyrkogården är nu påslaget
 

Nu finns det vatten i kranarna ute på våra kyrkogårdar. Även vattenkannor och vaser finns vid stationerna.

20190329
Vatten finns vid Skogskapellet
 

Vaser och vatten finns vid Skogskapellet. Dock inte ute på kyrkogården, eftersom det fortfarande är minusgrader på nätterna.

 

20180518

Problem med bevattning i Västervåla

På grund av en trasig vattenpump så har vi problem med bevattningen på kyrkogården i Västervåla.

En del blommor har torkat men vi byter ut dem och åtgärdar  problemet med bevattningen så fort vi kan.

 

 

 

 

 

 

20180427

Vatten och penseér på kyrkogården

Nu är vattnet påslaget på kyrkogården. Penséer är planterade på de gravar som har gravskötselavtal. Det betyder också att rådjuren kommer och mumsar, men personalen återplanterar så snart de kan.

 

 

 

2017 10 30
Vattnet är avstängt

Vattnet på kyrkogården är nu avstängt för vintern, men vatten finns vid Skogskapellet.

 

 

 

2017 10 11
Vi söker gravrättsinnehavare till gravar i kolumbariet

Vi önskar att den som har en grav i kolumbariet i Skogskapellet hör av sig till oss så att vi får namn och adress till rätt person. Kontakta kyrkogårdsexpeditionen tel 0223-434 50. 
Läs mer om en gravrättsinnehavares rättigheter här

Ett kolumbarium är ett gravvalv med nischer  för förvaring av gravurnor.

 

 

2017 09 07
Dräneringsarbete pågår

Just nu pågår dräneringsarbete i kvarter 404 på nya kyrkogårdsdelen i Västanfors.

 

 

 

 

 

 

2017 06 07
Sommarblommor på gravarna

Den 12 juni får vi leveransen av de sommarblommor som ska planteras på gravarna på våra kyrkogårdar. Sommarplanteringen görs på de gravar som har gravskötselavtal och ska vara klar till midsommar. Redan nu arbetar kyrkogårdens personal med att ta bort de tidigare planterade penséerna och att fräsa rabatter.

2017 05 24
Vi söker gravrättsinnehavare

Vi vill att den som har en grav som är skyltad hör av sig till oss så att vi får namn och adress. Kontakta kyrkogårdsexpeditionen tel 0223-434 50. 

De gravar som fortfarande är grönskyltade efter två år återgår till församlingen.

 

 

 

 

2017 05 05

Vissa gravplatser ses över

Personalen på kyrkogården ser just nu över gravplatser i Bönor och Rundlar så att de regler som skrivs under vid upplåtandet av gravplatsen följs. Vid frågor kontakta kyrkogårdsexpeditionen tel 0223-434 50.

 

 

 

 

 

2017 05 03
Rådjuren äter upp penséer på gravarna

Våra säsongsanställda har planterat penséer på de gravar på våra kyrkogårdar som har gravskötselavtal. Tyvärr så äter rådjuren upp många blommor men vi kompletterar så fort vi kan och byter ut plantor vid behov.

Vattnet är nu påslaget på kyrkogården och vaser finns vid vattenkranarna. 

 

2017 03 28
Dags att ta bort gravlyktor

Kyrkogårdens personal ber dem som har beställt gravskötsel att under april månad ta bort gravlyktor från sina gravar, innan personalen börjar med plantering av blommor på gravarna.

 

 

2017 02 17

Fakturatrassel

Ett fel i vårt fakturasystem har medfört att vissa kunder har fått en dublett av fakturan för gravskötsel. Om fakturanumret är identiskt, är det bara att slänga den ena. Vi ber om ursäkt för besväret det åsamkar er.

Med vänlig hälsning
Kyrkogårdsexpeditionen
tel 0223- 434 50
telefontid 10-12 mån-fre


2016 10 26
Information om gravlyktor

Många väljer att smycka graven med en gravlykta under vinterhalvåret. På de gravar som sköts av kyrkogårdens personal tas gravlyktor bort under maj månad, eftersom de är i vägen när personal planterar blommor och rensar rabatter på gravarna under sommaren. De borttagna gravlyktorna ställs undan innanför staketet ned mot kyrkogården (mellan de båda gröna byggnaderna mittemot den första parkeringen). Där är det öppet kl 7-16 på vardagar för den som vill komma och hämta sin lykta.

2016 10 20 
Vattnet avstängt för vintern

Vattnet på kyrkogården är nu avstängt för vintern, men vatten finns vid Skogskapellet.

 

 

2016 05 03 
Vi planterar penséer och kopplar på vattnet 

På kyrkogården planterar vi nu penséer på de gravar som har gravskötselavtal. Dessvärre så har rådjuren upptäckt detta och äter upp en del av blommorna.

Vi kompletterar planteringarna, byter ut blommor vid behov och hoppas att blommorna klarar sig.

Vi kopplar på vattnet på kyrkogården till Kristihimmelfärdshelgen. Vattkannor och vaser finns utsatta på de olika stationerna.

 

 

 

Nu är vattnet avstängt  2015 10 16 

Nu har vi stängt av vattnet på kyrkogården, eftersom det är så kallt på nätterna att vattnet fryser i kranarna. Vatten finns dock vid Skogskapellet och även i handpumpen vid Bön-området.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi gör höstfint på gravarna  2015 09 28

Idag börjar upptagningen av 25 000 sommarblommor på gravar med gravksötsel, för att vi ska göra höst- och vinterfint på gravarna.

 

 

 

 

 


Sommarplantering på kyrkogården  2015 06 05

Nu är det dags att byta från vårblommor till sommarblommor på gravarna på kyrkogården. Fräsning och gödning pågår i rabatterna och allt ska vara klart tills midsommar. Personalen på kyrkogården sköter planteringen på de gravar som har gravskötselavtal.

 

 

 

Skötsel och plantering i Bönan  2015 05 18

Den som väljer en gravplats i området Bönan eller Rundeln väljer ett skötselfritt alternativ. Området är gemensamt för 45 gravar och kyrkogårdens personal sköter planteringen i den gemensamma planteringsytan innanför gravplatserna. Varje grav markeras med en namnplatta av brons på stenramen runt området. Tanken är att det ska vara stilrent, snyggt och enhetligt, och därför bör de enskilda gravplatserna inte pyntas så mycket. Man får smycka graven med vas med snittblommor och ljus, men man får inte plantera någon växt eller ställa dit en växt i kruka. Under hösten och vintern får gravplatsen smyckas endast med ljung och lyktor.

Om man planterar växter på en grav i detta område, så bildar de nya rotsystem och det blir det svårare för kyrkogårdspersonalen att rensa och sköta den gemensamma planteringen. Av hänsyn till övriga gravägare, som också valt ett enkelt och skötselfritt alternativ, ber vi besökare att respektera detta. Varje fredag ser kyrkogårdens personal över dessa gravområden, och plockar bort sådant som inte får vara på gravarna. Dessa saker ställs in i ett förråd och kan hämtas av ägaren. 

Skyltar vid aktuella gravområden informerar om dessa ordningsregler, och som gravrättsinnehavare skriver man under papper som beskriver detta. Om man vill ha en grav som man vill pynta och ordna med plantering själv, så bör man välja ett annat alternativ av gravplats. Personalen på kyrkogårdsexpeditionen berättar gärna om vilka alternativ som finns, när det är dags att se ut en gravplats.

 

 

Vi planterar penséer 2015 04 29

På kyrkogården planterar vi nu penséer på de gravar som har gravskötselavtal. Dessvärre så har rådjuren upptäckt detta och äter upp en del av blommorna. Vi kompletterar planteringarna, byter ut blommor vid behov och hoppas att blommorna klarar sig.

 

 

 

 

Vattnet påslaget 2015 04 24

Vattnet nu är påslaget på kyrkogården. Vattkannor och vaser är dessutom utsatta på de olika stationerna.

Ny hörselsinga 2015 04 24

En hörsel-slinga har kopplats in i Skogskapellet. Den har varit ur funktion ett tag men nu har vi köpt in en ny och den är installerad i dagarna.

 

Vårarbete på kyrkogården 2015 03 27

Vårens arbete på kyrkogården har börjat. Just nu sopas grus från alla gångar, och våra säsongsanställda börjar i mitten av april.

Vattnet på kyrkogåren är fortfarande avstängt på grund av att det är minusgrader vissa nätter, och då fryser det i kranarna. På väggen vid Skogskapellet finns en kran där det går att hämta vatten till vaser och blommor. Även vaser och vattenkannor finns där.

Kontakta gärna kyrkogårdsexpeditionen tel 0223-434 50 om du har frågor.

 

 
 

Relaterade artiklar