Kontaktinformation
Kontakt
Västanfors Västervåla församling
Box 2012
737 02 Fagersta
Visa på karta

Tel: 0223-434 00
Fax: 0223-434 67

Skicka e-post till församlingen

Besöksadress: Lindgården,
Kyrkvägen 7

Öppettider expedition: Vardagar kl 8-12
och kl 13-16.

Lokalbokning Lindgården: tel 0223-434 07 epost

Brukskyrkans kafé:
Västmannavägen 10
Öppet vardagar kl 10-16. Tel: 0223-434 64

Västanfors kyrka är öppen vardagar kl 8-15 samt dagtid på helger.

I en krissituation

 

Förtroendevalda
Personal
Evenemangskalender
Gravrättsinnehavare

Gravrättsinnehavare

En så kallad gravägare har en rad rättigheter. Han eller hon bestämmer bland annat vilka som får gravsättas på gravplatsen och hur stenen ska se ut, och vilken skötsel man vill ha på graven.

I våra register saknas uppgifter om ägare till en rad gravplatser på kyrkogårdarna i Västanfors och Västervåla. Dessa gravar är märkta med en grön skylt. Kontakta oss gärna om du kan lämna upplysningar om de gravplatser på våra kyrkogårdar som saknar uppgift om ägare. Kanske har även du outnyttjade rättigheter.

När en gravrättsinnehavare har avlidit måste enligt lag en ny gravrättsinnehavare utses. Om flera personer är gravrättsinnehavare till en grav kan man genom en fullmakt utse en person som företräder övriga gravrättsinnehavare. Den personen får information och utskick rörande graven. Däremot får fullmaktshavaren inte överlåta eller överlämna annat än sin egen del i gravrätten.

Utdrag ur begravningslagen:

7 kap 14§
När en gravrättsinnehavare avlider, får gravrätten gå över bara till
-någon som genom släktskap eller på något annat sätt har nära anknytning antingen till den avlidne gravrättsinnehavaren eller till någon som är gravsatt inom gravplatsen, eller
-allmänna arvsfonden.
Gravrätten får inte gå över till någon som inte är villig att överta den.

7 kap 15§
Gravrätten går över till någon eller några av dem som anges i 14§ om det har förordnats om detta vid upplåtelsen eller genom ett senare skriftligt förordnande. I andra fall bestämmer den avlidnes efterlevande make och arvingar till vem eller vilka av dem som gravrätten skall gå över till.

7 kap 16§
Den avlidne gravrättsinnhehavarens dödsbo skall inom sex månader från dödsfallet till upplåtaren anmäla
- vem eller vilka gravrätten har gått över till enligt 15§, eller
- att det inte finns någon som gravrätten har gått över till.

7 kap 19§
Om det inte finns någon som gravrätten kan gå över till enligt 14§, skall gravrätten anses återlämnad till upplåtaren.

 

Relaterade artiklar