Kontaktinformation
Kontakt
Västanfors Västervåla församling
Box 2012
737 02 Fagersta
Visa på karta

Tel: 0223-434 00
Fax: 0223-434 67

Skicka e-post till församlingen

Besöksadress: Lindgården,
Kyrkvägen 7

Öppettider expedition: Vardagar kl 8-12
och kl 13-16.

Lokalbokning Lindgården: tel 0223-434 07 epost

Brukskyrkans kafé:
Västmannavägen 10
Öppet vardagar kl 10-16. Tel: 0223-434 64

Västanfors kyrka är öppen vardagar kl 8-15 samt dagtid på helger.

I en krissituation

 

Förtroendevalda
Personal
Evenemangskalender

Gravtyper

Förutom huvudalternativen jordbegravning och kremering finns det olika sorters gravar. Vid jordbegravning måste man ha en kistgrav, men efter en kremering finns det olika alternativ för hur askan/urnan kan gravsättas. Alternativen varierar mellan olika kyrkogårdar. Här kan du läsa om de olika alternativ som finns på våra kyrkogårdar. Tänk på att om gravsättning ska ske i en befintlig grav kan detta styra vilka alternativ som är möjliga. Om du vill veta mer kan du få hjälp av personalen på kyrkogårdsexpeditionen tel 0223-434 50.
En avliden ska gravsättas eller kremeras senast en månad efter dödsfallet, enligt en ändring i begravningslagen 2012. Urn-/asksättning måste ske inom ett år efter kremeringen.

Kistgrav

Kistgrav används vid jordbegravning, där kistan gravsätts hel. Gravsättningen sker normalt i samband med begravningsakten. En kistgrav rymmer upp till tre kistor och därutöver nio stycken askor eller urnor. På gravplatsen får gravvård (sten eller kors) uppföras och plantering anläggas. Om man vill kan man överlåta till kyrkogården att sköta graven. Man kan beställa skötsel med eller utan plantering.

Urngrav

I denna gravplats finns plats för nio urnor eller askor. Det är tillåtet att ha gravsten eller annan gravvård. Gravrättsinnehavaren får anlägga en planteringsyta för plantering av lägre blomsterväxter och anhöriga får närvara vid urnsättningen. Om man vill kan man överlåta till kyrkogården att sköta graven. Man kan beställa skötsel med eller utan plantering.

Urngravlund

I urngravlunden markeras gravplatsen med en nummerbricka. Varje grav rymmer två urnor eller askor. Enskilda gravstenar får inte förekomma och man får inte heller anlägga någon planteringsyta, men besökare får medverka till smyckning av gravplatsen med snittblommor och ljus. Anhöriga får närvara vid gravsättningen.

Gravplats i naturmark

Gravplatsen ligger i naturmark och upplåtes med natursten. Platsen får smyckas enbart med lösa blommor i vas samt en pelargon eller likvärdig krukväxt som får grävas ned i naturmarken. Gravsättning kan ske under tiden april - oktober. Askan gravsätts utan urna eller annat hölje och de anhöriga får närvara vid gravsättningen. I denna grav kan upp till sex personer gravsättas.

Bönan

Gravplatserna ligger runt stenramen med en gemensam plantering innanför. Planteringen sköts av kyrkogårdens personal. Gravplatsen markeras med en namnplatta av brons som monteras på stenramen. Graven får smyckas med snittblommor, ljus samt ljung. Anhöriga får närvara vid gravsättningen och det finns plats för två askor/urnor i en gravplats.

Minneslund (vid sjön)

Minneslund är ett gravsätt av mer anonym karaktär. Askan grävs ner inom ett gemensamt område. Askans läge markeras inte och gravstenar eller planteringar får inte förekomma. Besökare får smycka den gemensamma platsen med blommor och ljus. Askan gravsätts av kyrkogårdens personal utan närvaro av anhöriga.

Minneslund (på berget)

I församlingen finns tre minneslundar:
en i Västervåla och två i Västanfors (vid sjön respektive på berget). På berget finns en natursten som representerar hela den lunden. Då gravsättning sker i minneslunden på berget får anhöriga, om så önskas, låta gravera in den avlidnes namn samt födelse- och dödsår på den gemensamma stenen.
 

Relaterade artiklar