Kontaktinformation
Kontakt
Västanfors Västervåla församling
Box 2012
737 02 Fagersta
Visa på karta

Tel: 0223-434 00
Fax: 0223-434 67

Skicka e-post till församlingen

Besöksadress: Lindgården,
Kyrkvägen 7

Öppettider expedition: Vardagar kl 8-12
och kl 13-16.

Lokalbokning Lindgården: tel 0223-434 07 epost

Brukskyrkans kafé:
Västmannavägen 10
Öppet vardagar kl 10-16. Tel: 0223-434 64

Västanfors kyrka är öppen vardagar kl 8-15 samt dagtid på helger.

I en krissituation

 

Förtroendevalda
Personal
Evenemangskalender

Varför driver församlingen verksamhet i bolagsform?

Västanfors Västervåla församling arbetar utifrån ett diakonalt förhållningssätt som är förankrat i församlingens övergripande idédokument – vår Församlingsinstruktion – vilken har godkänts av Domkapitlet i Västerås stift. Verksamheten präglas av en kristen människosyn och utgår hela tiden från människors olika behov. Det är viktigt att vi som kyrka i denna församling kan finnas till hands för människor under hela livscykeln - ”från vaggan till graven”.
   Sedan lång tid tillbaka präglas vårt arbete av optimism och framtidstro. Anställda och förtroendevalda har under åren haft modet och viljan att pröva nya vägar. Ibland har detta då också skett på ”oplöjd mark” och i verksamhetsformer som inte har haft traditionell kyrklig prägel.
   Det finns en bred kompetens och en stark vilja hos både personal och förtroendevalda att våga pröva nya arbetssätt i det lokala kyrkliga arbetet, till nytta och glädje för de människor som önskar kyrkans stöd och bistånd i livets olika skiften.
Svenska kyrkans högsta beslutande organ, Kyrkomötet, har 2011 beslutat att kyrkliga församlingar äger rätt att bedriva näringsverksamhet, under förutsättning att sådan verksamhet har naturlig anknytning till församlingens grundläggande uppgift enligt kyrkoordningen.

   En mycket viktig uppgift för församlingen är att de avgifter som medlemmarna betalar (kyrkoavgiften från medlemmar respektive begravningsavgiften från samtliga folkbokförda i församlingen) skall förvaltas på ett bra och seriöst sätt. De förtroendevalda har till uppgift och ansvar att bestämma mål och inriktning för församlingens verksamhet. Frågan om hur de uppställda målen skall nås är sedan de anställdas uppgift att lösa.

  Vissa av församlingens verksamheter drivs i bolagsform, en driftsform som inte är främmande för Svenska kyrkan och som i flera avseenden ligger närmast till hands. Anledningen till detta arbetssätt är att den verksamhet som drivs med kyrkoavgiftspengar å ena sidan och den övriga verksamheten å andra sidan (tex begravningsbyråverksamhet och behandlingshem) då kan hållas isär rent ekonomiskt. Bolagsstrukturen innebär att vi får ”brandväggar” mellan olika verksamheter vad gäller ekonomiskt risktagande, samtidigt som det möjliggör för ägaren/församlingen att flytta verksamhetsöverskott till de verksamheter där nyttan av extraresurser blir störst.

Ladda ned Miriam Hollmers rapport från november 2020 om församlingens verksamhetsutveckling de senaste 20 åren. Rapporten heter "Ständigt söka nya vägar att vara kyrka" Nygammalt folkkyrkoideal i Västanfors Västervåla församling. 

Församlingens bolag och bolagsstyrelser

Moderbolaget Svenska Kyrkan i Fagersta AB (SKFAB)
Styrelse:

Anders Linger (ordf)
Gun Alingsjö Bäck
Stefhan Karlström
Rolf Malmén
Lena Eldståhl
Lars Liljeqvist
Ulrika Skoglund
Henrik Rydberg 

Dotterbolaget Malingsbo Rehabcenter AB (MRC)
Styrelse:
Henrik Rydberg (ordf)
Tom Selnes
Tommy Elmertoft (vd)
Ulrika Skoglund
Lars Frisk

Dotterbolaget Kyrkans Vård och Omsorg i Sverige AB (KVO)
Styrelse:

Mats Dahlqvist (vd)
Henrik Rydberg (ordf)
Anders Linger
Gun Alingsjö Bäck
Lena Eldståhl
Stephan Karlström
Lars Liljeqvist
Ulrika Skoglund
Peter Säll

Dotterbolaget Förskolan Västanvinden i Västerås AB
Styrelse:

Anders Linger (ordf)
Ulrika Skoglund
Mats Holmström
Henrik Rydberg (vd)

Dotterbolaget Kyrkans Begravningsbyrå i Sverige AB (KBB)
Styrelse:

Henrik Rydberg (ordf och vd)
Gun Alingsjö Bäck
Anders Linger
Lena Eldståhl

Dotterbolaget Fagersta Stadshotell AB (FSHAB)
Styrelse:

Henrik Rydberg (ordf och vd)
Lena Eldståhl
Lars Liljeqvist
Anders Linger

Dotterbolaget Fagersta hotellfastighet (FHF)
Styrelse:

Henrik Rydberg (ordf och vd)
Lena Eldståhl
​Lars Liljeqvist
Anders Linger

Relaterade artiklar