Kontaktinformation
Kontakt
Västanfors Västervåla församling
Box 2012
737 02 Fagersta
Visa på karta

Tel: 0223-434 00
Fax: 0223-434 67

Skicka e-post till församlingen

Besöksadress: Lindgården,
Kyrkvägen 7

Öppettider expedition: Vardagar kl 8-12
och kl 13-16.

Lokalbokning Lindgården: tel 0223-434 07 epost

Brukskyrkans kafé:
Västmannavägen 10
Öppet vardagar kl 10-16. Tel: 0223-434 64

Västanfors kyrka är öppen vardagar kl 8-15 samt dagtid på helger.

I en krissituation

 

Förtroendevalda
Personal
Evenemangskalender
Om Vigsel

Om vigsel

Att vigas eller ingå äktenskap är ett sätt att offentligt säga ja till varandra och till ett liv tillsammans. Vigseln kan vara kyrklig eller borgerlig. I den kyrkliga vigseln tar paret emot Guds välsignelse för sitt gemensamma liv. ”Inför Gud och denna församling” ger mannen och kvinnan sina löften att ”älska varandra tills döden skiljer dem åt”.

Bröllop är fest, ett minne för livet. Inte bara för dem som gifter sig utan också för släkt och vänner. För den som vill ha en enkel högtid kan vigseln också ske med bara paret, prästen och två vittnen närvarande.

Medlem i Svenska kyrkan
Det räcker med att en av parterna är medlem i Svenska kyrkan för att man ska få vigas i Svenska kyrkans ordning. Även när inte någon av de blivande makarna tillhör Svenska kyrkan, får de vigas i Svenska kyrkans ordning, om det finns särskilda skäl. Då tas en avgift ut. Det är kyrkoherden i den församling där vigseln begärs som fattar beslut om rätt till vigsel. 

Äktenskap för alla
Både par av olika kön och par av samma kön kan ingå äktenskap i Svenska kyrkan från och med 1 november 2009. Svenska kyrkan vill stödja och välsigna trofasta relationer, både vad gäller par med samma kön och par med olika kön. Kyrkan uttrycker respekt för människors val av livspartner.


Kompletterad vigselordning
Vigselordningen har kompletterats med några kommentarer och kan med alternativa formuleringar användas både vid vigsel av kvinna och man och vid par av samma kön. När två personer av samma kön gifter sig byts till exempel inledningsorden ”man och hustru” ut mot ”äkta makar”.

Har enskilda präster vigselplikt?
Enligt svensk lagstiftning finns ingen vigselplikt för enskilda vigselförrättare. Det är kyrkan som viger till äktenskap, inte enskilda präster. Inga par kommer att nekas att gifta sig. Varje församling har ansvar för att viga både par med samma kön och par med olika kön. Alla präster i Västanfors Västervåla församling är positiva till att viga även par av samma kön.

Att välsignas i kyrkan
De som ingått äktenskap genom borgerlig vigsel kan i en gudstjänst ta emot Guds välsignelse för sitt gemensamma liv. Välsignelsegudstjänsten är lik vigselgudstjänsten och består av bibelläsning och bön där paret får ta emot Guds välsignelse. Man kan också be över parets ringar och den ger möjlighet att ”inför Gud och denna församling” bekräfta de löften paret har gett varandra vid den borgerliga vigseln. Om man inte redan gjort det har paret möjlighet att växla ringar. Eftersom vigsel redan ingåtts behövs ingen hindersprövning.

  Välsignelsegudstjänsten kan göras festlig, i närvaro av släkt och vänner. Den kan också hållas med endast paret och prästen närvarande. I samråd med musiker och präst väljer paret musik, sång och övrig utformning av välsignelsen.

Mer information om vigsel kan hittas på Svenska kyrkans hemsida.

Relaterade artiklar