Kontaktinformation
Kontakt
Västanfors Västervåla församling
Box 2012
737 02 Fagersta
Visa på karta

Tel: 0223-434 00
Fax: 0223-434 67

Skicka e-post till församlingen

Besöksadress: Lindgården,
Kyrkvägen 7

Öppettider expedition: Vardagar kl 8-12
och kl 13-16.

Lokalbokning Lindgården: tel 0223-434 07 epost

Brukskyrkans kafé:
Västmannavägen 10
Öppet vardagar kl 10-16. Tel: 0223-434 64

Västanfors kyrka är öppen vardagar kl 8-15 samt dagtid på helger.

I en krissituation

 

Förtroendevalda
Personal
Evenemangskalender

Stipendier

Här kan du läsa om Västanfors Västervåla församlings stipendiefonder. Ansökningsblanketter finns på församlingsexpeditionen på Lindgården. Du kan också ladda ned ansökningsblanketter här på hemsidan. Sista ansökningsdag 3 maj 2024. Bifoga personbevis. Studerande bör även bifoga studieintyg och studiepoäng. För ytterligare information kontakta församlingsexpeditionen tel 434 00.

Ändamål:

Erik Gustaf och Ida Helena Erikssons stipendium
Medlen ska användas till
1 fostran och utbildning av behövande ungdom som bor inom Västanfors Västervåla församling (gäller eftergymnasiala studier)
2 Hjälp åt behövande handikappade som bor inom Västanfors Västervåla församling
Ladda ned ansökningsblankett.

Ladda ned blankett ekonomiska upplysningar


Alma och Alfred Nordströms stipendium (kulturstipendium)
Västanfors Västervåla församlings kulturstipendium är ett arbetsstipendium i första hand avsett för ungdomar upp till 25 år som söker stöd för att utveckla färdigheter inom konst, musik, skrivande, dans eller annan gestaltande verksamhet. Stipendiet är avsett att främja verksamhet som präglas av öppenhet, medmänsklighet och tolerans där det konstnärliga uttrycksmedlet används som ett medel för personlig utveckling och livstolkning. Stipendiet kan användas för att färdigställa ett arbete, förbereda en utbildning, genomföra en studieresa eller liknande.

Stipendiet kan sökas av enskild eller grupp.

Sökande ska vara boende i Västanfors Västervåla församling och tillhöra Svenska kyrkan. Vid ansökan av grupp skall minst hälften av gruppens medlemmar uppfylla detta kriterium.

Ansökan ska innehålla arbetsplan, meritförteckning, referenser och en personligt hållen motivering.

Stipendiatens arbete förutsätts komma församlingen till del vid något tillfälle i form av tex en utställning, församlingsafton eller liknande.

En årlig stipendiat (enskild eller grupp) utses av Västanfors Västervåla församlings kyrkoråd bland de sökande som anses kvalificerade.
Ladda ned ansökningsblankett.