Kontaktinformation
Kontakt
Västanfors Västervåla församling
Box 2012
737 02 Fagersta
Visa på karta

Tel: 0223-434 00
Fax: 0223-434 67

Skicka e-post till församlingen

Besöksadress: Lindgården,
Kyrkvägen 7

Öppettider expedition: Vardagar kl 8-12
och kl 13-16.

Lokalbokning Lindgården: tel 0223-434 07 epost

Brukskyrkans kafé:
Västmannavägen 10
Öppet vardagar kl 10-16. Tel: 0223-434 64

Västanfors kyrka är öppen vardagar kl 8-15 samt dagtid på helger.

I en krissituation

 

Förtroendevalda
Personal
Evenemangskalender

Västanfors Västervåla församlings visselblåsartjänst för rapportering av missförhållanden

Västanfors Västervåla församling strävar efter att upprätthålla en god affärskultur och motverka korruption och andra oegentligheter. Så kallade visselblåsare spelar en central roll för att värna och främja viktiga värden i ett demokratiskt samhälle, såsom öppenhet och transparens. Västanfors-Västervåla församlings visselblåsartjänst via KPMG är ett led i organisationens arbete med att förebygga och upptäcka missförhållanden samt att skydda visselblåsare, som rapporterar om missförhållanden. Via denna tjänst kan visselblåsare rapportera om missförhållanden och oegentligheter inom Västanfors-Västervåla församling och koncern utan att behöva oroa sig för negativa konsekvenser.

Klicka på länken för att rapportera en händelse

Vad kan rapporteras?

  • Det finns allmänintresse av det kommer fram
  • Det angår allmänheten
  • Överträdelser av vissa EU-regler och därtill kompletterande svenska regler
  • Bevis krävs inte, det räcker med rimliga farhågor eller misstankar

Vad ska inte rapporteras?

  • Generella missnöjesyttringar
  • Rapportering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller annan information som rör nationell säkerhet

Vem kan rapportera och få skydd?

  • Personer med ett arbetsrelaterat sammanhang till verksamheten, dvs arbetstagare eller andra personer som är verksamma i eller i anslutning till den verksamhet där missförhållandena råder. Även deltidsanställda, arbetssökande och personer som avslutat sin anställning.

Vad innebär skyddet?

Skyddet innebär förbud för Västanfors Västervåla församling och koncern att:

  • hindra eller försöka hindra rapportering 
  • på grund av rapportering vidta repressalier.
  • Skyddet består även i ansvarsfrihet och rätt till skadestånd vid överträdelse av förbuden.

Klicka på länken för att rapportera en händelse

Läs mer 

Västanfors Västervåla församlings visselbåsarpolicy

Direktiv som ligger till grund för visselblåsarlagen

Visselblåsarlagen

Relaterade artiklar