Kontaktinformation
Kontakt
Västanfors Västervåla församling
Box 2012
737 02 Fagersta
Visa på karta

Tel: 0223-434 00
Fax: 0223-434 67

Skicka e-post till församlingen

Besöksadress: Lindgården,
Kyrkvägen 7

Öppettider expedition: Vardagar kl 8-12
och kl 13-16.

Lokalbokning Lindgården: tel 0223-434 07 epost

Brukskyrkans kafé:
Västmannavägen 10
Öppet vardagar kl 10-16. Tel: 0223-434 64

Västanfors kyrka är öppen vardagar kl 8-15 samt dagtid på helger.

I en krissituation

 

Förtroendevalda
Personal
Evenemangskalender

Kyrkans Juridiska Byrå

Ida Jäder, jurist
 

När du står inför olika förändringar i livet kan du behöva fundera på hur den nya situationen kan påverkas av juridiken. Det är viktigt att ha riktig information för att kunna fatta rätt beslut. När du blir sambo, gifter dig, får barn, köper ny bostad eller någon kär går bort så kommer det att påverka ditt liv. Därför vill vi påminna dig om att du alltid är välkommen att kontakta oss, så ska vi göra vårt bästa för att bringa klarhet i den nya situationen och upprätta de handlingar som behövs för din situation.

Kyrkans Juridiska Byrå ger kunder information och juridisk rådgivning i olika frågor och upprättar de handlingar som behövs i ärendet. Vid dödsfall hjälper vi till med myndighetskontakter och framtagande av handlingar som behövs för bouppteckning samt upprättande av den. Efter en bouppteckning behöver ett arvskiftesavtal upprättas om det finns två eller fler dödsbodelägare, något som vi också hjälper till med.

Kyrkans Juridiska Byrå är öppen för alla, även för den som inte är medlem i Svenska kyrkan. Vårt kontor finns i Fagersta, och vi tar emot kunder även från andra orter.

Kyrkans Juridiska Byrås fastställda timarvode följer rättshjälpstaxan som Domstolsverket fastställer inför varje år. Timarvode för år 2024 är 1913 kr (inkl. moms) per timme och det innebär att vi debiterar kunden efter tidsåtgång men dock med beaktande av ärendets svårighetsgrad och komplexitet. När det kommer till upprättande av olika juridiska dokument så är det väldigt olika hur mycket arbete juristen behöver lägga ner på grund av att alla ärenden har olika förutsättningar. För att vi inte ska tumma på kvalitén eller sätta ett för högt pris, så har vi inte några fasta priser. Det rörliga priset gör att det som du som kund betalar för ska stå i relation till den hjälp som du får. Att vända sig till en kunnig jurist ger vanligtvis mer nytta än det kostar. Välkomna att kontakta oss för att få en närmare uppgift om pris för det du vill ha hjälp med.

Vi hjälper bland annat till med:

Familjejuridik

 • Testamente
 • Äktenskapsförord
 • Samboavtal
 • Äktenskapsskillnad
 • Bodelning

Dödsfallsjuridik

 • Bouppteckning
 • Arvskifte
 • Förvaltning och avveckling av dödsbo

Övrig juridik

 • Gåvobrev
 • Skuldebrev
 • Fullmakter
 • Framtidsfullmakter

Vi kan även hjälpa till med andra juridiska frågor. Kontakta oss för mer information.

 

Kontaktuppgifter

Ida Jäder, jurist
tel 0223-434 76
e-post: ida@kjub.se

Maria Ulestig Eriksson, sekreterare
tel 0223-434 76 (kl 8-12)
e-post: maria@kjub.se

Kyrkans Juridiska Byrå
Lindgården, Kyrkvägen 7
Box 2012
737 02 Fagersta

Öppet vardagar kl 8-12 och 13-15.

Läs mer om Kyrkans Juridiska Byrå på Kyrkans Begravningsbyrås hemsida.