Kontaktinformation
Kontakt
Västanfors Västervåla församling
Box 2012
737 02 Fagersta
Visa på karta

Tel: 0223-434 00
Fax: 0223-434 67

Skicka e-post till församlingen

Besöksadress: Lindgården,
Kyrkvägen 7

Öppettider expedition: Vardagar kl 8-12
och kl 13-16.

Lokalbokning Lindgården: tel 0223-434 07 epost

Brukskyrkans kafé:
Västmannavägen 10
Öppet vardagar kl 10-16. Tel: 0223-434 64

Västanfors kyrka är öppen vardagar kl 8-15 samt dagtid på helger.

I en krissituation

 

Förtroendevalda
Personal
Evenemangskalender

Praktisk information

Välkommen att kontakta församlingsexpeditionen på tel 0223-434 00 och boka tid för dop. Den präst som ska tjänstgöra vid dopet hör sedan av sig och ni kommer överens om en tid för hembesök då ni tillsammans utformar dopet.

När och var kan dopet ske?

I vår församling kan dopgudstjänsten hållas i Västervåla kyrka, Västanfors kyrka eller Brukskyrkan. Ibland vill dopfamiljen ha dopet i hemmet och det går också bra. De flesta vill ha dopet en lördag eller söndag eftermiddag så att släktingar och vänner ska ha möjlighet att vara med. Även andra tidpunkter är möjliga efter samråd med den präst och musiker som ska tjänstgöra vid dopet. Kontakta församlingsexpeditionen så hjälper vi till.

Vad kostar dopet?

Dop i Svenska kyrkan är gratis. Det som kan kosta är om dopfamiljen väljer att ha extra musik eller en sångsolist. Den som vill ha dopkaffe på Lindgården, i Brukskyrkan eller i Västervåla Sockenstuga betalar för den förtäring man väljer att bjuda på.

Fadder till ett dopbarn

En mycket gammal sed är att låta någon eller några närstående få bli faddrar eller gudföräldrar till den som döps. Den som blir fadder ska vara döpt och se det som sin uppgift att på alla sätt stödja och hjälpa sitt fadderbarn och att finnas till för den döpte även i de stunder när ingen annan har möjlighet att göra det.

Låna dopklänning

Det finns möjlighet att låna dopklänning från vår församling när ditt barn döps i någon av våra kyrkor. Kom in på församlingsexpeditionen så går det bra att prova, eller ring 0223-434 00.

Dop i krissituation

Ibland föds barn under mycket dramatiska omständigheter och det kan finnas en osäkerhet kring om barnet skall överleva eller inte. I en sådan situation har var och en som själv är döpt rätt att döpa barnet. Det kallas för nöddop och går till så att den som döper begjuter barnet med vatten tre gånger och säger: -Jag döper dig i Faderns och Sonens och den helige Andens namn.
 

Relaterade artiklar