Kontaktinformation
Kontakt
Västanfors Västervåla församling
Box 2012
737 02 Fagersta
Visa på karta

Tel: 0223-434 00
Fax: 0223-434 67

Skicka e-post till församlingen

Besöksadress: Lindgården,
Kyrkvägen 7

Öppettider expedition: Vardagar kl 8-12
och kl 13-16.

Lokalbokning Lindgården: tel 0223-434 07 epost

Brukskyrkans kafé:
Västmannavägen 10
Öppet vardagar kl 10-16. Tel: 0223-434 64

Västanfors kyrka är öppen vardagar kl 8-15 samt dagtid på helger.

I en krissituation

 

Förtroendevalda
Personal
Evenemangskalender

Säkring av gravstenar

Cecilia Kjellin Eriksson · 2021-10-26

Säkring av gravstenar

Under försommaren genomfördes gravstenssäkring på kyrkogårdarna i Västanfors och Västervåla. De gravstenar som inte är säkra läggs nu omkull av personalen på kyrkogården.

Västanfors Västervåla församling har ansvar för att kontrollera att gravstenarna på kyrkogårdarna är säkert monterade. Det är gravrättsinnehavarens ansvar att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick, vilket även omfattar att gravstenen inte utgör något hot mot arbetsmiljön eller säkerheten på gravplatsen.

  Centrala gravvårdskommittén, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Sveriges lantbruksuniversitet har tagit fram nationella riktlinjer för vilken belastning en gravsten ska klara.

En sten som är 30 cm eller högre ska klara ett drag/tryckbelastning på 35 kg. En sten som inte klarar den belastningen riskerar att välta och skada personal, allmänhet och egendom. Dessutom finns risk att gravstenen går sönder om den faller. 

  Vi har nu kontrollerat gravstenarna med hjälp av en fjädervåg. De stenar som inte klarade belastningen på 35 kg och ännu inte har åtgärdats läggs nu omkull av personalen på kyrkogården. Berörda gravrättsinnnehavare har fått brev med information om detta. Kontakta kyrkogårdsexpeditionen tel 0223-434 50 om du har frågor kring detta eller om du har andra frågor om gravar och gravskötsel. 

Cecilia Kjellin Eriksson · 2021-10-26