Om förskolan Västanvinden

Förskolan drivs av Kyrkans vård och omsorg i Sverige AB. Bolaget ägs av Västanfors Västervåla församling som är en församling i Svenska kyrkan.

Målsättning för vår förskola

Vi vill genom vårt arbetssätt och på det sätt miljön är utformad, skapa förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas till harmoniska, ansvarskännande människor med nyfikenhet på livet.

Med kompetent, erfaren och engagerad personal skapar vi en varm och tillåtande atmosfär där varje barn utifrån ett positivt synsätt möts på sin utvecklingsnivå, med sin personlighet och sina intressen.

Vi vill med läroplanen som grund, skapa en utforskande och trivsam miljö, som stimulerar till lärande och lek.

Vi strävar efter att bygga upp ett ömsesidigt förtroende mellan förskolans pedagoger och dig som förälder så att du tryggt kan lämna ditt barn hos oss.

Arbetssätt

Förskolan består av barn i åldern 1-5 år. I Lille Skutt-gruppen går barn som är mellan 1 och 2 år och i Bamsegruppen går barn i åldern 3-6 år. Barnen arbetar i dessa grupper under dagen med till exempel teman, samling, skapande, lek inne och ute. Vi arbetar efter Skolverkets riktlinjer angående barngruppernas storlek. Läs gärna på Skolverkets hemsida: http://www.skolverket.se/skolformer/forskola/barngruppens-storlek-1.248999

Vår målsättning är att vara ute varje dag, förmiddag eller eftermiddag. Ibland är vi på vår tomt, ibland ger vi oss ut i området eller till skogen.

För att barnen ska se sitt eget lärande använder vi oss av pedagogisk dokumentation s.k. Portfolio. Varje barn har också en egen utvecklingsplan.

Profil

Vår profil är språk och lek. Det innebär att förutom alla andra områden vi jobbar med utifrån förskolans läroplan fokuserar vi extra på detta.

Språket är viktigt för att kunna uttrycka önskningar och känslor. Men även för att kunna ifrågasätta och interagera med andra. Därför använder vi oss mycket av rim och ramsor, sånger, danslekar, språklekar, drama och högläsning.

Leken är grunden för bearbetning av upplevelser och där lär man sig de outtalade reglerna för socialt umgänge.
Därför använder vi oss av leken på olika sätt t.ex. fri lek, regellekar, sånglekar och dramalek.

Några av pedagogerna är utbildade för att tillsammans med de äldre barnen arbeta med Naturvetenskap och Teknik för Alla.

Våra styrdokument

  • Läroplan för förskolan Lpfö 98
  • Utbildningsplan för Västerås stad
  • Lokal arbetsplan
  • FN:s barnkonvention

Våra värderingar

Våra värderingar grundar sig på de kristna, västerländska värderingar som vårt samhälle är uppbyggt på. t.ex. gyllene regeln, människors absolut lika värde, omsorg om och förståelse för varandra.

Föräldrasyn

Vi tror att alla föräldrar vill sina barns bästa. Vi tror att du som förälder och ditt umgänge med barnet är det viktigaste, och förskolan är ett komplement till detta.

Barnsyn

Vi tror på det kompetenta och utforskande barnet som lär i varje situation under dagen med hjälp av duktiga pedagoger/handledare. Vi sätter fokus på det positiva hos varje barn, ser möjligheter och utveckling.

Öppettider m.m

  • Vi har öppet varje vardag kl.6.30 – 17.00 eller efter behov.
  • Sommarstängt två veckor i juli.
  • Stängt fyra dagar om året för fortbildning/planering för pedagogerna.

Vi som arbetar på förskolan Västanvinden är både förskollärare och barnskötare.

Meiada Taher
Alexandra Fiori Karlsson, Biträdande förskolechef 
Matilda Forsén
Irina Hamrén

Vill du veta mer? Ring oss gärna!
Förskolan Västanvinden
Tyggatan 7
724 76 Västerås
tel 021-4717520

Biträdande förskolechef Alexandra Fiori Karlsson
tel 021-4717523
e-post: alexandra.fiori.karlsson@svenskakyrkan.se

Var finns vi?


Visa större karta